ข้อสอบ PAT1มีนา59!!!เรื่องลำดับและอนุกรม

โพสต์27 ก.ค. 2559 09:26โดยPataraporn Kaengpenkae   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 09:29 ]

นางสาวภัทรพร  แข่งเพ็ญแข  ชั้น ม.5/1  เลขที่ 33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โจทย์: กำหนดให้ 

{an} และ {bn}เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ 

3an+1=anและ 2nbn=an เมื่อ n=1,2,3,...

ถ้า a5=2แล้ว จงหาผลบวก b1+b2+b3+...

ą
Pataraporn Kaengpenkae,
27 ก.ค. 2559 09:26
Comments