ลำดับในชีวิตน้องผึ้ง(ตัวอย่างบทความของครู)

โพสต์9 ก.ค. 2559 11:03โดยครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร

จำนวนฟีโบนัชชี หรือ เลขฟีโบนัชชี (อังกฤษFibonacci number) คือจำนวนต่าง ๆ ที่อยู่ในลำดับจำนวนเต็มดังต่อไปนี้

0112, 3, 5813, 21, 345589144233377610987159725844181676510946 ... 

โดยมีนิยามของความสัมพันธ์ว่า จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ 1 ตามลำดับ และลำดับของจำนวนดังกล่าวก็จะเรียกว่า ลำดับฟีโบนัชชี (อังกฤษFibonacci sequence)

หากเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ ลำดับ Fn ของจำนวนฟีโบนัชชีนิยามขึ้นด้วยความสัมพันธ์เวียนเกิดดังนี้

{\displaystyle F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2}\!}{\displaystyle F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2}\!}

โดยกำหนดค่าเริ่มแรกให้ 

{\displaystyle F_{0}=0;\;F_{1}=1}{\displaystyle F_{0}=0;\;F_{1}=1}

ชื่อของจำนวนฟีโบนัชชีตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ เลโอนาร์โดแห่งปีซา (Leonardo de Pisa) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามฟีโบนัชชี (Fibonacci) ผู้ค้นพบจำนวนฟีโบนัชชีในต้นศตวรรษที่ 13

Comments