[ONET'53] นายภานุพงศ์ หาญยิ่ง M.5/2 No.5

โพสต์31 ก.ค. 2559 07:00โดยภานุพงศ์ หาญยิ่ง   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 07:01 ]

I โจทย์ [ONET'53] I

กำหนดให้ a1 , a2 , a3 ,... เป็นลำดับเรขาคณิต ถ้า a2 = 8 และ a5 = -64 แล้ว ผลบวกของ 10 พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับข้อใด

    1. 2,048

    2. 1,512

    3. 1,364

    4. 1,024


ą
ภานุพงศ์ หาญยิ่ง,
31 ก.ค. 2559 07:00
Comments