ผลงานบทความคณิตศาสตร์ของนักเรียน

โพสต์9 ก.ค. 2559 10:30โดยครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 11:15 ]
ภาระกิจ=>นักเรียนเขียนบทความเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม  คนละ 1 บทความ
วัตถุประสงค์=>เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั้นเรียน สิ่งที่นักเรียนค้นพบนอกชั้นเรียน
ขั้นตอนวิธีการ=>รายละเอียดดูการสาธิตในชั้นเรียน/ศึกษาจาก youtube
ปล.ระบุชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่
คะแนน เต็ม 10 คะแนน
กำหนดส่งบทความ 15 กรกฎาคม 2559
Comments