โจทย์ปัญหาที่ประทับใจ(ตัวอย่างบทความของครู)

โพสต์9 ก.ค. 2559 10:47โดยครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 10:56 ]
โจทย์ปัญหาข้อนี้เกี่ยวข้องกับการหาอัตราส่วน (r) ของลำดับเรขาคณิตที่ผลบวกของสามพจน์แรกเป็น13 และผลคูณของสามพจน์แรกเป็น 27  เทคนิคการแก้ปัญหาข้อนี้อยู่ที่การกำหนดให้พจน์กลางของลำดับเรขาคณิต เป็นตัวแปร x 
Comments