อนุกรม...0-0

โพสต์25 ก.ค. 2559 08:46โดยNatthaya Pianwechsoonthorn
ใช้สมบัติของซัมเมชัน      
          
21-7-2557 18-55-05
                    {\displaystyle \sum _{n=s}^{t}C\cdot f(n)=C\cdot \sum _{n=s}^{t}f(n)}    ; เมื่อ C เป็นค่าคงตัว

                    {\displaystyle \sum _{i=1}^{n}i^{2}={\frac {n(n+1)(2n+1)}{6}}={\frac {n^{3}}{3}}+{\frac {n^{2}}{2}}+{\frac {n}{6}}}
                    {\displaystyle \sum _{i=1}^{n}i^{3}=\left({\frac {n(n+1)}{2}}\right)^{2}={\frac {n^{4}}{4}}+{\frac {n^{3}}{2}}+{\frac {n^{2}}{4}}=\left[\sum _{i=1}^{n}i\right]^{2}}

จัดทำโดย  นางสาวณัฐญา   เพียรเวชสุนทร  ม.5/1  เลขที่ 9

Comments