อนุกรมเลขคณิต (ตัวอย่างบทความของครู)

โพสต์9 ก.ค. 2559 10:55โดยครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 10:55 ]
ลำดับเลขคณิต เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนอย่างคงที่ โดยการบวก ลำดับเลขคณิตต้องมี "ผลต่างร่วม" หรือ ค่า d คงที่ ซึ่งค่า d หาไก้จากพจนืทางขวาลบพจน์ทางซ้าย 
อนุกรมเลขคณิต เกิดจากการบวกบวกกันของพจน์ในลำดับเลขคณิต
Comments