ยินดีต้อนรับ...สู่การเรียนรู้


 • Untitled Post นายภานุวิชญ์ ศรีแก้ว ชั้น ม.5/2 เลขที่ 12 
  ส่ง 7 ส.ค. 2559 17:27 โดย Reangwit Boonyuen
 • สมบัติลอการึทึม สมบัติที่สำคัญของลอการิทึมมีดังต่อไปนี้ เมื่อ a ,M,N เป็นจำนวนจริงบวกที่ a≠1a≠1 และ k เป็นจำนวนจริง 1. logaMN=logaM+logaNloga⁡MN=loga⁡M+loga⁡N ลอกคูณเท่ากับลอกบวก 2.logaMN=logaM−logaNloga⁡MN=loga⁡M−loga⁡N ลอกหารเท่ากับลอกลบ 3.logaMk=klogaMloga⁡Mk=kloga⁡M 4.logaa=1loga⁡a=1 5.loga1=0loga⁡1=0 6.logakM=1klogaMlogak⁡M=1kloga⁡M 7.logba=1logablogb⁡a=1loga⁡b 8.logba=logalogblogba=log⁡alog⁡b ข้อนี้เป็นการเปลี่ยนฐานล็อกคับ เปลี่ยนเป็นฐานอะไรก็ได้เช่น log52=log2log5log5⁡2=log⁡2log⁡5 อันนี้เปลี่ยนเป็นฐานสิบเปลี่ยนเป็นฐานอื่นที่ไม่ใช่ฐานสิบก็ได้น่ะเล ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 17:31 โดย Reangwit Boonyuen
 • ความจริงอันประเสริฐ นายสุทศ บูรณ์เจริญ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 27
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 17:26 โดย Reangwit Boonyuen
 • 11 มหัศจรรย์ นางสาวจิราภรณ์ สร้างดี ม.5/2 เลขที่ 22
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 17:23 โดย Reangwit Boonyuen
 • ขื่อ นางสาวนิศากร ปรากฏดี ขั้น ม.5/2 เลขที่31
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 09:20 โดย pollapat aimsri
 • นาย กิตติศักดิ์ แสงเพ็ง ชั้นม.5/2 เลขที่ 29
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 08:59 โดย pollapat aimsri
 • นาย รชฎ ใจกล้า ชั้นม.5/2 เลขที่ 12
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 08:51 โดย pollapat aimsri
 • PAT 1 มี.ค. 56 นายพลรวี เติมกล้า ม.5/1 เลขที่ 12
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 07:22 โดย Ponrawee Termkla
 • Arithmetic Sequence นายเรืองวิทย์ บุญยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  เลขที่  18 
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 10:14 โดย Reangwit Boonyuen
 • PAT 1 <57> โดย น.ส.อิสราภรณ์  ฉายแก้ว  ม.5/2  เลขที่ 14
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 09:02 โดย Tipanan Ngamlert
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 70 รายการ ดูเพิ่มเติม »ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:42
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:42
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:42
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
15 ก.พ. 2560 16:08
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
22 ม.ค. 2560 00:43
Ċ
chap122.pdf
(10725k)
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
28 มิ.ย. 2559 22:38
ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
5 ก.ค. 2559 03:24
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
1 ก.ค. 2559 16:25
Ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
1 ก.ค. 2559 02:30
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
1 ก.ค. 2559 16:25
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
20 มิ.ย. 2559 22:56
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:53
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
27 ก.พ. 2560 21:54